top of page

כוכבי המדבר – יוצרים מנהיגות בדואית חדשה בנגב 

2022 | קיבוץ רוחמה | מכינת כוכבי המדבר

סדרת מפגשים ייחודית עם אמנות שיתופית בתכנית המנהיגות של כוכבי המדבר 

חווית היכרות עם טכניקות יצירה מהנות ומשחררות, תכנון וביצוע פרויקט אמנות קבוצתי:
מהפך בכיתת הלימוד - מחלל קר ומשעמם הפכה למרחב התפתחות המבטא את הערכים והשאיפות של חניכי הקבוצה.ערכים של טבע, אחווה, אכפתיות ושיתוף פעולה למען עתיד טוב יותר.

bottom of page